WAN-portti

WAN (Wide Area Network) yhdistää lähiverkot ja muut rajatut paikalliset verkot suuremmiksi kokonaisuuksiksi, laajimmillaan Internetiksi.

WAN-portti on reitittimissä olevan portti, johon on tarkoitus liittää internetpalveluntarjoajan nettiyhteys, jonka reititin sitten jakaa muille verkossa oleville koneille. Kortex-verkossa reitittimen WAN-porttiin laitetaan se johto, minkä toinen pää laitetaan seinässä olevaan liitäntärasiaan. WAN-portti on yleensä reitittimissä eri värinen kuin LAN-portit (usein sininen) ja täten helposti havaittavissa. Se on myös usein hiukan erillään LAN-porteista.

Huomattavaa on, että WAN-portti löytyy myös ADSL-reitittimistä, mutta niitä ei voi käyttää Ylioppilaskylän reitittiminä.

Lisätietoa WAN-verkosta Wikipediassa