Rekisteröinti

Jokainen Kortex-verkkoon suoraan liitettävä laite on rekisteröitävä. Rekisteröinti tallentaa Kortex-verkon palvelimelle tiedon rekisteröidystä laitteesta (laiteosoite) sekä laitteen käyttäjästä ja asunnosta, jossa laitetta käytetään.

Normaalitilanteessa laite ohjautuu automaattisesti Kortex-verkon palvelimen rekisteröintilomakkeelle kun laitteen rekisteröinti ei ole voimassa. Eli kun avaat nettiselaimen ja yrität yhdistää jollekin Internetin nettisivulle, Kortex-verkon palvelin lähettää selaimellesi rekisteröintilomakkeen osoitteen. Joissain tilanteissa on tarpeen yhdistää selain itse suoraan Kortex-palvelimelle. Palvelin löytyy osoitteesta https://www.kortex.jyu.fi/ tai https://130.234.176.4 tai https://192.168.176.4

Ennen rekisteröintiä Kortex-verkkoon liitettävä laite saa verkon kautta tilapäiset verkkoasetukset. Rekisteröinnin hyväksynnän jälkeen laitteelle annetaan verkkoasetukset, joiden avulla laite voi olla yhteydessä Internetiin. Jokaisen rekisteröinnin hyväksyy verkonvanhin eli rekisteröinti ei tapahdu välittömästi.

Yksiöön voi rekisteröidä yhden laitteen, muihin asuntoihin kaksi laitetta. Kun rekisteröit reitittimen (etkä vain yhtä tietokonetta), voit käyttää useaa laitetta yhdistämällä ne vuorostaan reitittimeen.

Laite on rekisteröitävä silloin kun

  1. laite kytketään Kortex-verkkoon ensimmäistä kertaa
  2. rekisteröity laite vaihtuu
    • Koska laiteosoite on jokaiselle laitteelle uniikki, pitää laitteen vaihtuessa rekisteröidä uusi laite.
  3. asukas muuttaa asunnosta toiseen
    • Koska jokainen laite on kiinnitetty johonkin asuntoon, niin laite pitää rekisteröidä uudestaan, mikäli asunto vaihtuu. Laite voi toimia myös uudessa asunnossa hetken aikaa, riippuen asunnon sijainnista, mutta lakkaa toimimasta kun edellisen asunnon uusi asukas rekisteröi oman laitteensa. Siksi rekisteröinti kannattaa tehdä heti asuntoon muuton yhteydessä.
  4. laite on ollut pitkään käyttämättä
    • Kortex-verkon rekisteröinti vanhenee automaattisesti, kun laite ei ole kytkeytynyt verkkoon tietyn ajan kuluessa (3 kuukautta).